Park prirode Zlatibor

main menu
Početak Specifičnosti parka Šta posetiti? Smeštaj Kontakt

Dobro došli u park prirode Zlatibor!

Park prirode „Zlatibor“ obuhvata Zlatiborski planinski masiv na jugozapadu Srbije u zoni Starog Vlaha, na istočnim Dinaridima. Prostire se na teritoriji grada Užica i opština Čajetina, Nova Varoš i Priboj u ukupnoj površini od 41.923,26 hektara.

Granice parka prirode 'Zlatibor'Park prirode „Zlatibor“ na južnoj strani ograničen je rekom Uvac, dok se zapadna granica parka poklapa sa državnom granicom prema Republici Srpskoj. Na severnoj strani parka prirode „Zlatibor” granica ide padinama Mokre gore, Semegnjevske gore i padinama Grude, zaobilazi naseljeno mesto Zlatibor i nastavlja padinama Čigote, a na istočnoj strani park prirode „Zlatibor“ ograničen je rekom Katušnicom i padinama Murtenice.

Izvor: "Službeni glasnik RS", broj 91 od 10. oktobra 2017.

Specifičnosti parka

Park prirode „Zlatibor” ima karakter visoravni složene tektonske i morfološke strukture, ispresecan klisurama i kanjonskim dolinama brojnih reka. Na prostoru Zlatiborske visoravni evidentirano je 32 objekata geonasleđa i to: 13 geomorfoloških, devet geoloških objekata, osam speleoloških i dva arhitektonsko-petrološka. Jedno od najvrednijih područja Parka prirode „Zlatibor” je kanjonska dolina reke Uvac, sa brojnim dolinskim meandrima, čije su vode prema postojećim indikatorima u prvoj klasi kvaliteta.

Specifičnost flore i vegetacije uslovljena je uticajem serpentinske geološke podloge, te se na ovom području nalaze staništa brojnih retkih i ugroženih biljnih vrsta (od ukupno 1.044, 226 koje imaju nacionalni i međunarodni značaj, 34 vrste su u kategoriji strogo zaštićenih, a 112 taksona u kategoriji zaštićenih vrsta). Na Preliminarnoj Crvenoj listi flore Srbije, nalazi se 80 taksona, a na celokupnom prostoru konstatovano je 76 endemičnih taksona.

U Parku prirode „Zlatibor”, dominiraju autohtone šume crnog bora i mešovite šume crnog i belog bora, koje su svrstane u prioritetna Natura 2000 staništa; prisutna je strogo zaštićena vrsta munika i zaštićene vrste: klokočika, dren, hajdučka oputa i breza.

Na ovom području su od ribljih vrsta prisutne mladica, potočna pastrmka i brkica, a posebno je značajna vrsta vijunica, jer predstavlja strogo zaštićenu vrstu. Zabeleženo je prisustvo ukupno 18 vrsta vodozemaca i gmizavaca, što čini 38,30% od ukupnog broja vrsta koje naseljavaju teritoriju Republike Srbije.

Zbog velikog bogatstva i raznovrsnosti, područje Parka prirode „Zlatibor”, uvršćeno je u odabrana područja za dnevne leptire (PBA-Prime Butterfly Areas) i predstavlja stanište značajnim populacijama ciljnih vrsta leptira. Zabeleženo je prisustvo oko 154 vrsta ptica, što područje Parka prirode „Zlatibor” svrstava u popis područja za ptice od izuzetnog nacionalnog značaja (IBAnac-68), što čini 42% od svih do sada registrovanih vrsta u Republici Srbiji, od čega 127 vrsta su strogo zaštićene, dok je 27 vrsta zaštićeno. Zabeleženo je oko 38 vrsta sisara, što trenutno čini 40% vrsta, koje su do sada na bilo koji način registrovane na teritoriji Republike Srbije.

Posebnu lepotu i prepoznatljivost Parka prirode „Zlatibor”, daje tradicionalan način života u starovlaškom tipu naselja, sa dvodelnom brvnarom, kao osnovnim građevinskim oblikom. Osnovnu vrednost predstavljaju i utvrđena nepokretna kulturna dobra: Crkva brvnara u Donjoj Jablanici, Crkva brvnara u Dobroselici i Manastirski kompleks Uvac, kao i nekoliko evidentiranih dobara.

Izvor: "Službeni glasnik RS", broj 91 od 10. oktobra 2017.

Šta posetiti?

Pored brojnih lokaliteta i atrakcija koje park prirode „Zlatibor” pruža izdvojeno je nekoliko najzanimljivih koje treba obavezno posetiti kako bi ste u potupunosti upoznali specifičnosti ovog kraja.

Tornik

Najviši vrh Zlatibora, 1496m nadmorske visine. Udaljen je desetak kilometara od centra Zlatibora, poznatog turističkog naselja.

Ribničko jezero

Veštačko jezero nastalo izgradnjom brane na reci Crni Rzav, bogato različitim vrstama ribe. Nalazi se na putu za Tornik i manastir Uvac.

Manastir Uvac

Manastir iz 13. veka, posvećen rođenju Presvete Bogorodice. Nalazi se u selu Stublo, na granici opština Priboj i Čajetina.

Prerast u Dobroselici

Prirodni kameni most, jedan od šest najvećih u Srbiji. Nalazi se na južnom obodu planine Zlatibor, u ataru sela Dobroselica.

Vodopad Gostilje

Prava mala oaza netaknute prirode, sa vodom koja pada sa oko 20 metara visine. Nalazi se u selu Gostilje na oko 25 km od centra Zlatibora.

Vodice

Najlepši pejzaži Zlatibora, cvetni pašnjaci, beli borovi i meandri reke Crni Rzav svrstavaju Vodice u idealno mesto za sve ljubitelje prirode.

Smeštaj na Zlatiboru

page under construction

Kontakt

page under construction
 
We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE